Dataintegratie en Datawarehousing

Aanleiding

Het is waarschijnlijk al opgevallen: uw bedrijf drijft op data. Data die omgezet moet worden in nuttige informatie en inzichten, zodat kosten bespaard, efficiency verhoogd of concurrentie voordelen behaald kunnen worden. En dat moet steeds sneller en kwalitatief steeds hoogwaardiger.

Tegenwoordig zijn al veel databronnen beschikbaar uit traditionele relationele databases en legacy mainframe systemen. Echter ondanks dat legacy data nog steeds erg belangrijk is, dienen tegenwoordig ook klantgegevens uit spreadsheets of SaaS CRM applicaties, sociale media dialogen, internetlog verslagen en zelfs data uit sensoren van intelligente apparaten beschikbaar gesteld te worden. Tevens dient steeds vaker data van andere bedrijven en overheden verzameld, gefilterd, gesorteerd en gekoppeld te worden aan uw eigen data opgeslagen.

Hoe meer relevante gegevens worden verwerkt, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan gebruikers, hoe meer nuttige informatie en inzichten kunnen worden verkregen.

 

Dataintegratie en datawarehousing

Om al die data uit meerdere bronnen als een geheel te kunnen gebruiken, zal die data samengevoegd en tot een geheel gesmeed moeten worden. Dat noemen we data-integratie.

Veel organisaties zien zich voor de uitdaging gesteld om al die verschillende bronnen te integreren tot "a single version of the truth", één versie van de waarheid. Maar wat is die waarheid dan? Wie zijn waarheid is het? Wanneer is het de waarheid? Wanneer is het niet meer de waarheid? etc, etc.

Key Information spreekt liever van one version of facts. Dat wil zeggen data uit operationele bronssytemen en/of andere bronnen zonder enige bewerking geintegreerd en historisch opslaan in een datawarehouse. Dat zorgt voor onbewiste feiten die auditable en traceerbaar zijn en die leiden tot brouwbare, eenduidige en correcte informatie.

Het is overigens niet onbelangrijk dat data auditable en traceerbaar is. Vanuit compliancy zal steeds vaker moeten worden aangetoond waar de data vandaan is gekomen en hoe de informatie tot stand gekomen is.

 
Key Information is zeer ervaren in het opzetten van datawarehouse architecturen alsmede het realiseren van datawarehouses en de data-integratie die daarbij nodig is.

Ook als het gaat om de near realtime verwerking van berichten stromen (veel berichten en grote berichten) voor het voeden van datawarehouses of het auditable en traceerbaar maken van uw data. Wij hebben er veel kennis van en veel hands on ervaring mee.

Advies op maat

Neem gerust contact op met ons voor een advies op maat.